Meertaligheid

Introductie

Open Formulieren biedt de mogelijkheid om formulieren aan te bieden in meerdere talen, waarbij de formulierbouwer praktisch alle teksten per ondersteunde taal kan instellen. Deze handleiding beschrijft hoe u dat doet.

Globale configuratievertalingen

Allereerst zijn er een aantal globaal gebruikte teksten waarvan de vertalingen ingevoerd dienen te worden. Navigeer hiervoor naar Configuratie > Algemene configuratie.

Op deze pagina vindt u de vertaalbare velden - deze hebben achtervoegsels zoals [nl] en [en]. U voert hier per taal de gewenste tekst op.

 • Inzendingen > Bevestigingspagina tekst

 • Bevestigingse-mail > Onderwerp

 • Bevestigingse-mail > Inhoud

 • Sjabloon “pauzeer”-email > Onderwerp

 • Sjabloon “pauzeer”-email > Inhoud

 • Knop labels > Formulier starten-label

 • Knop labels > “terug naar formulier”-tekst

 • Knop labels > Stap wijzigen-label

 • Knop labels > Formulier verzenden-label

 • Knop labels > “vorige stap”-tekst

 • Knop labels > Opslaan-label

 • Knop labels > Volgende stap-label

 • Privacy > Privacybeleid label

../../_images/translations_global_config.png

Deze globale configuratie is een éénmalige actie, u hoeft dit niet voor elk formulier uit te voeren.

Formuliervertalingen

Formuliergegevens

Vervolgens kunt u de formulierspecifieke vertalingen inrichten. Dit doet u door naar het gewenste formulier te navigeren via Formulieren > Formulieren en klik dan in de lijst het relevante formulier aan.

Op de “Formulier”-tab kunt u de formuliergegevens zoals naam en toelichtingssjabloon per taal invoeren. Wissel tussen talen met de tabjes boven de velden.

../../_images/translations_form_details.png

Stappen en velden

Bij de stapgegevens beheert u vertalingen van de formulierinhoud. Gebruik opnieuw de tabjes om per taal de metagegevens voor elke stap aan te passen, zoals de naam van een formulierstap. Voor een aantal elementen (zoals de knopteksten) kunt u hier, indien gewenst, afwijken van de globale configuratievertalingen.

../../_images/translations_formstep.png

De vertalingen voor de velden van het formulier worden ingevoerd per veld door te klikken op het tandwiel-icoontje voor dat veld. Vervolgens klikt u in de pop-up op de tab Vertalingen. De tabel toont automatisch alle vertaalbare teksten die in de veldconfiguratie voorkomen. Mogelijk zijn een aantal vertalingen al vooringevuld omdat dezelfde tekst al in een ander formulier voorkomt.

U kunt in de vertalingen ook variabelen gebruiken - deze worden dan dynamisch toegepast tijdens het invullen van het formulier.

../../_images/translations_formio.png

Note

Vertalingen worden hergebruikt per stap, dus als twee velden hetzelfde label hebben, zullen ze ook dezelfde vertaling krijgen. U kunt dit voorkomen door “placeholders” te gebruiken - gebruik bijvoorbeeld _veld1_label als label en voer dan voor alle talen de echte tekst op in de vertalingen-tab.

../../_images/translations_formio_placeholders.png

Bevestiging

Op de bevestigingstab zijn er nog een aantal vertaalbare velden. Deze werken op dezelfde manier als de formulierdetailsvelden.

../../_images/translations_submission.png

Knopteksten

Ook de knopteksten kunnen vertaald worden. Indien deze niet ingevuld zijn, worden de standaardvertalingen uit de algemene configuratie gebruikt:

../../_images/translations_button_literals.png

Meertaligheid activeren

Nu alle vertalingen ingevoerd zijn, kan meertaligheid op het formulier geactiveerd worden. Om dit te doen dient de optie Vertalingen ingeschakeld onder de Formulier tab aangevinkt te worden. Zodra dit ingeschakeld is, zullen gebruikers in het formulier een keuzemenu hebben om hun voorkeurstaal te activeren.