Dynamische formulieren

Open Formulieren ondersteund krachtige regels en acties die het gedrag of de inhoud van het formulier aanpassen op basis van ingevoerde waarden door de gebruiker.

Om te beginnen zijn er 2 termen die hierbij gebruikt worden, te weten:

 • Regels - Een regel beschrijft de voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

 • Acties - Een actie beschrijft wat er veranderd moet worden in het formulier.

Als een regel slaagt, dan worden de acties die erbij horen uitgevoerd. De opbouw is als volgt:

Als <voorwaarde> (regel) dan <wijziging> (actie).

Voorbeeld

Als [Persoonlijk: Geslacht] [is gelijk aan] [de waarde] m dan [wijzig de waarde van een veld] [Persoonlijk: Aanhef] [de waarde] de heer

Bovenstaand voorbeeld wijzigt de waarde van het tekstveld Aanhef, in de formulierstap Persoonlijk, naar de heer als het geselecteerde Geslacht m is.

In het voorbeeld staan een aantal woorden tussen blokhaken ([…]). Hiermee duiden we in de documentatie aan dat dit keuzevelden zijn. Er zijn namelijk allerlei mogelijkheden om regels op te stellen en acties uit te voeren.

Afhankelijk van de gekozen keuzevelden komen andere, meer of minder opties beschikbaar.

../../_images/logica_voorbeeld.png

Regels

De eerder genoemde Als <voorwaarde> regel is een vereenvoudigde weergave van alle onderdelen:

Als [<variabele>] [<operatie>] [<type waarde>] <waarde>

Hieronder staat per onderdeel uitgelegd wat de mogelijkheden zijn, en wat ze doen.

 • <variabele> - Een veld uit een van de beschikbare formulierstappen of andere variabele. Voorbeeld: [Persoonlijk: Geslacht]

 • <operatie> - Er zijn diverse operaties mogelijk. Niet alle operaties zijn mogelijk voor alle <velden>:

  • is gelijk aan - De waarde van de <variabele> is hetzelfde als de <waarde>

  • is niet gelijk aan - De waarde van de <variabele> is niet hetzelfde als de <waarde>

  • in - De waarde van de <variabele> is onderdeel van de <waarde>. De <waarde> is hier veelal een lijst of een veld dat meerdere waarden kan bevatten.

  • is groter dan - Werkt alleen bij datum- en nummer-velden.

  • is groter dan of gelijk aan - Werkt alleen bij datum- en nummer-velden.

  • is kleiner dan - Werkt alleen bij datum- en nummer-velden.

  • is kleiner dan of gelijk aan - Werkt alleen bij datum- en nummer-velden.

 • <type waarde> - De waarde waarop de <operatie> uitgevoerd wordt kan op verschillende manieren opgegeven of opgehaald worden. U moet daarom eerst het type waarde kiezen:

  • de waarde - Een handmatig opgegeven waarde.

  • de variabele - De waarde van een specifiek veld.

  • de lijst - Een handmatig opgegeven lijst van waarden.

  • vandaag - Alleen beschikbaar i.c.m. een datum en geeft extra opties om een berekening te maken.

Standaard worden altijd alle regels getest bij het invullen van een formulier. Indien bepaalde regels pas getest moeten worden vanaf een bepaalde stap omdat er eerder ingevulde gegevens nodig zijn bijvoorbeeld, dan kan dit ingesteld worden. Klik hiervoor links van de regel op het tandwielicoontje om de geavanceerde opties weer te geven. Daarna selecteer je vanaf welke stap de regel relevant is. De regel wordt uitgevoerd voor de aangegeven stap en alle stappen die erop volgen.

Voorbeelden

Voorbeeld formulier

Onderstaande velden zijn opgenomen in de stap Persoonlijk:

Veld

Waarde

Geslacht (keuzelijst)

m

Geboortedatum (datum)

01-01-1979

Uw inkomen (getal)

30000

Partner inkomen (getal)

40000

Woonplaats (tekst)

Groningen

Voorbeeld 1

U bent ouder dan 18 jaar: Waar

Als [Persoonlijk: Geboortedatum] [is groter dan] [vandaag] [minus] 18 jaren dan

Voorbeeld 2

Uw inkomen is lager dan EUR 35.000: Waar

Als [Persoonlijk: Uw inkomen] [is kleiner dan] [waarde] 35000

Voorbeeld 3

Uw inkomen is lager dan dat van uw partner: Waar

Als [Persoonlijk: Uw inkomen] [is kleiner dan] [het veld] [Persoonlijk: Partner inkomen] dan

Voorbeeld 4

U woont in Amsterdam, Haarlem of Utrecht: Onwaar

Als [Persoonlijk: Woonplaats] [in] [de lijst] Amsterdam, Haarlem, Utrecht dan

Acties

Nadat een regel is gedefinieerd, kunnen een of meerdere acties worden toegevoegd. De acties kunnen het formulier wijzigen afhankelijk van de gegevens die de gebruiker invult. Er zijn verschillende acties mogelijk:

 • blokkeer doorgaan naar de volgende stap - Doorgaan kan niet meer in het formulier. De knop om naar de volgende stap te gaan is verdwenen.

 • wijzig een attribuut van een veld/component - Met deze actie kan:

  • verplicht (ja/nee) - Een niet-verplicht veld wordt veranderd in een verplicht veld (of een verplicht veld wordt optioneel).

  • verborgen (ja/nee) - Een zichtbaar veld wordt verborgen (of een verborgen veld wordt zichtbaar)

  • uitgeschakeld (ja/nee) - Een veld blijft zichtbaar maar kan niet meer worden gewijzigd.

 • wijzig de waarde van een variabele - Met deze actie kan de waarde van een <veld> of andere <variabele> worden veranderd naar de waarde van een ander veld of een waarde gekozen door de beheerder.

  • <veld> - Het veld dat gewijzigd moet worden.

  • <type waarde> - De waarde die op het te wijzigen <veld> word ingevuld.

   • de waarde - Een handmatig opgegeven waarde.

   • het veld - De waarde van een specifiek veld.

 • markeer een stap als niet van toepassing. -

  • <stap> - De formulierstap die als n.v.t. wordt aangemerkt.

Geavanceerde logica

De regels die we in de beheerinterface kunnen opstellen zijn beperkt qua complexiteit. Onder de motorkap wordt echter gebruik gemaakt van JSON-logic dat erg krachtig is en meer operaties en complexiteit toestaat dan mogelijk is met reguliere logica in Open Formulieren. Acties blijven hetzelfde.

Met de link Toon/verberg DSL weergave bij reguliere logica wordt de JSON-logic achter de regels (en acties) getoond.

We herhalen het voorbeeld dat eerder werd getoond:

Als [Gegevens: Geslacht] [is gelijk aan] [de waarde] m dan [wijzig de waarde van een veld] [Gegevens: Aanhef] [de waarde] de heer

De bijbehorende JSON-logic voor de regel (van Als tot dan) ziet er zo uit:

{
 "==": [
  {
   "var": "geslacht"
  },
  "m"
 ]
}

Als we bovenstaande zouden plakken als regel bij geavanceerde logica, dan geeft dat hetzelfde resultaat als de (gebruiksvriendelijkere) regel bij reguliere logica.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden, die niet mogelijk zijn met reguliere logica.

Note

Het is belangrijk dat het resultaat van een regel altijd waar (true) of onwaar (false) teruggeeft. De regel bepaald immers of de actie uitgevoerd moet worden of niet.

Voorbeelden

Stel, we hebben een formulier met daarin enkele velden. Hieronder staan de velden met hun eigenschapsnaam en de waarde die is ingevuld door de gebruiker. De inzendingsgegevens staan ook uitgedruk in JSON (het formaat waar de JSON-logic op werkt).

Note

U kunt op de JSON-logic website naar Play with it gaan om de voorbeelden zelf te proberen:

 1. Kopiëer de JSON code uit het JSON-tabblad hieronder, naar de website in het tekstvak onder Data.

 2. Kopiëer de JSON code van een van de voorbeeld regels, naar de website in in het tekstvak onder Rule

 3. Klik op Compute en er verschijnt of de regel waar of onwaar is.

../../_images/jsonlogic.png

Note

Open Forms gebruikt in de backend een Python versie van JSON Logic. Een aantal JSON Logic operators zijn nog niet ondersteund:

 • filter

 • all

 • none

 • some

 • substr

Voorbeeld formulier

Veld

Eigenschapnaam / Variabele

Waarde

Geslacht (keuzelijst)

geslacht

m

Leeftijd (getal)

leeftijd

18

Uw inkomen (getal)

uwInkomen

30000

Partner inkomen (getal)

partnerInkomen

40000

Voorbeeld 1a

Geslacht (geslacht) is mannelijk (m): Waar (true).

{ "==": [{ "var": "geslacht" }, "m"] }

Voorbeeld 1b

Geslacht (geslacht) is vrouwelijk (v): Onwaar (false).

{ "==": [{ "var": "geslacht" }, "v"] }

Voorbeeld 2

Geslacht (geslacht) is mannelijk (m) en leeftijd (leeftijd) is groter of gelijk aan 18 (18): Waar (true).

{ "and" : [
 { "==": [{ "var": "geslacht" }, "m"] },
 { ">=": [{ "var": "leeftijd" }, 18] }
] }

Voorbeeld 3

Uw inkomen of die van uw partner is hoger dan EUR 35.000: Waar

{ "or" : [
 { ">=": [{ "var": "uwInkomen" }, 35000] },
 { ">=": [{ "var": "partnerInkomen" }, 35000] }
] }

Voorbeeld 4

Het inkomen van u en uw partner is samen hoger dan EUR 60.000: Waar

{ ">=" : [
 { "+": [
  { "var": "uwInkomen" },
  { "var": "partnerInkomen" }
 ]},
 60000
] }

Voorbeeld 5

U bent mannelijk, 18 jaar of ouder, en het gemiddelde inkomen van u en uw partner is hoger dan of gelijk aan EUR 35.000: Waar

{ "and" : [
 { "==": [{ "var": "geslacht" }, "m"]},
 { ">=": [{ "var": "leeftijd" }, 18]},
 { ">=" : [
  {"/": [
   {"+": [
    { "var": "uwInkomen" },
    { "var": "partnerInkomen" }
   ]},
   2
  ]},
  35000
 ] }
] }

Note

Dit voorbeeld is ook opgenomen als voorbeeld formulier welke u kunt downloaden.

Voorbeeld met vergelijking van datum en tijd

Het is mogelijk om de datum / tijd component te vergelijken met de huidige datum / tijd.

Bijvoorbeeld, deze trigger checkt of de datum / tijd van een evenement meer dan 24u in de toekomst is:

{
  ">": [
    {"datetime": {"var": "datumTijdEvenement"}},
    {"+": [{"var": "now"}, {"rdelta": [0, 0, 0, 24]}]},
  ]
}

Met rdelta is het mogelijk om berekeningen met datums te doen. De rdelta operator mag tot 6 argumenten te hebben. Deze zijn dan de waarde van [jaren, maanden, dagen, uren, minuten, seconden]. In de trigger hierboven, worden 0 jaren, 0 maanden, 0 dagen en 24 uren toegevoegd aan de datum / tijd van nu ({"var": "now"}).