Formuliervelden

Alle velden in een formulier zijn van een bepaald type, het veld type.

Algemeen

Veel veld typen (ook wel componenten genoemd) hebben soortgelijke opties en functies. Hieronder staan de meest voorkomende genoemd, onderverdeeld in de tabbladen binnen het component.

Basis

 • Label: Het label bij het veld dat zichtbaar is voor de eindgebruiker.

 • Eigenschapnaam: De interne naam van het veld. Deze naam wordt gebruikt om eenduidig naar dit veld te verwijzen vanuit andere velden of in sjablonen.

 • Beschrijving: Een optionele help tekst bij het veld.

 • Weergeven in bevestigingsmail: Indien aangevinkt, dan wordt dit veld opgenomen in de bevestigingsmail naar de eindgebruiker.

 • Verborgen: Indien aangevinkt, dan is het veld onzichtbaar voor de eindgebruiker. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om informatie voor in te vullen en door te zetten naar achterliggende registratiesystemen. Beheerders kunnen de waarden van onzichtbare velden uiteraard wel zien.

Variabelen

U kunt variabelen gebruiken in het ontwerp van formulieren, bijvoorbeeld om een (voor-)ingevulde naam in het label van een ander formulierveld weer te geven. Hiervoor is de sjabloonfunctionaliteit beschikbaar.

Note

Alle velden in een formulier zijn als variabele beschikbaar. Daarnaast zijn er ook altijd een aantal vaste variabelen beschikbaar én u kunt zelf ook variabelen definiëren.

Stel dat u een formulier hebt met de volgende velden:

 • Voornaam partner (met eigenschapnaam partnerNaam)

 • Achternaam partner (met eigenschapnaam partnerAchternaam)

Dan kunt u een veld toevoegen met:

 • Eigenschapnaam: partnerGeboortedatum

 • Label: Geboortedatum {{ partnerNaam }}

../../_images/form_field_template_variables.png

Wanneer eindgebruiker dan als voornaam “Willy” invult, dan wordt het label voor de geboortedatum “Geboortedatum Willy”. Merk op dat dit niet beschikbaar is in de formulierdesigner, enkel bij het daadwerkelijk invullen van een formulier.

Deze functionaliteit is beschikbaar op de volgende opties:

 • Label

 • Standaardwaarde

 • Beschrijving

 • Placeholder

 • Inhoud bij vrije-tekst

Geavanceerd

 • This component should Display: Selecteer True om het veld te tonen als onderstaande conditie geldt. Selecteer False om het veld juist te verbergen als onderstaande conditie geldt.

 • When the form component: Selecteer een ander veld dat een specifieke waarde moet hebben om dit veld te tonen of te verbergen.

 • Has the value: De waarde die het andere veld moet hebben om de conditie te laten slagen.

Voorbeeld

Stel er zijn 2 velden:

 • Een Radio Stelling met als Eigenschapnaam stelling, en 3 waarden: ja, nee en anders.

 • Een Text Field Toelichting bij anders. Dit veld wordt als volgt ingesteld:

  • This component should Display: True

  • When the form component: stelling

  • Has the value: anders

Er is nu een formulier gemaakt waarbij het tekstveld Toelichting bij anders alleen zichtbaar wordt indien als Stelling de waarde anders is gekozen.

../../_images/form_field_advanced_0.png ../../_images/form_field_advanced_1.png

Validatie

 • Verplicht: Indien aangevinkt dan is dit veld verplicht voor de eindgebruiker.

 • Plugin: U kunt gebruik maken van een externe plugin om een veld te valideren. De waarde van het veld wordt naar de plugin gestuurd en gevalideerd.

Foutmeldingen

Open Formulieren heeft standaardfoutmeldingen bij verschillende typen van validatiefouten (denk aan “verplicht”, “maximale lengte”…). U kunt deze foutmeldingen per formulierveld gericht instellen per ondersteunde taal.

In de foutmelding kunt refereren naar het formulierveld. Bijvoorbeeld voor een required veld: “Het veld {{ field }} is verplicht”. Op het moment van weergave wordt {{ field }} vervangen met de naam van het veld.

Registratie

 • Registration attribute: Indien u de waarde van dit veld wilt doorzetten naar het achterliggende registratie systeem, dan kunt u hier een attribuut kiezen dat beschikbaar is in het achterliggende registratie systeem.

Globale configuratieopties

Stijl van verplichte velden in formulieren

Bij het aanmaken van een formulier zijn velden standaard “optioneel” (in tegenstelling tot “verplicht”), zie Validatie. Standaard worden verplichte velden weergegeven met een asterisk in de frontend.

U kunt dit standaardgedrag aanpassen. Onder Admin > Configuratie > Algemene configuratie > Standaardformulieropties vindt u:

 • Formulierenvelden zijn standaard ‘verplicht’

  Als dit checkbox is aangevinkt, zijn velden standaard verplicht. Om ze dan optioneel te maken, moet u de checkbox ‘verplicht’ uitvinken.

 • Markeer verplichte velden met een asterisk

  Als deze checkbox uitgevinkt is, dan hebben verplichte velden geen asterisk meer naast het label. Optionele velden hebben dan wel ‘(optioneel)’ naast het label.

Tekstveld

Het Tekstveld heeft de meest uitgebreide opties van alle veld typen.

Basis

 • Show Character Count: Indien aangevinkt, dan wordt een teller getoond aan de eindgebruiker met het aantal karakters dat is ingevuld.

Location

 • Straatnaam afleiden: Indien aangevinkt, dan zal in dit veld automatisch de straatnaam worden ingevuld op basis van het ingevulde postcode en huisnummer.

 • Stad afleiden: Indien aangevinkt, dan zal in dit veld automatisch de stad worden ingevuld op basis van het ingevulde postcode en huisnummer.

 • Postcodecomponent: Selecteer het veld waarin de eindgebruiker de postcode zal invoeren. Dit wordt gebruikt voor het ophalen van de straatnaam en stad.

 • Huisnummercomponent: Selecteer het veld waarin de eindgebruiker het huisnummer zal invoeren. Dit wordt gebruikt voor het ophalen van de straatnaam en stad.

Voorbeeld

Stel er zijn 4 velden:

 • Een Text Field (of Postcode Field) Postcode.

 • Een Text Field Huisnummer.

 • Een Text Field Straat dat als volgt is ingesteld:

  • Straatnaam afleiden: Aangevinkt

  • Postcodecomponent: Postcode (postcode)

  • Huisnummercomponent: Huisnummer (huisnummer)

 • Een Text Field Stad dat als volgt is ingesteld:

  • Stad afleiden: Aangevinkt

  • Postcodecomponent: Postcode (postcode)

  • Huisnummercomponent: Huisnummer (huisnummer)

  Er is nu een formulier gemaakt waarbij de straat en de stad automatisch worden ingevuld als de postcode en het huisnummer zijn ingevuld.

Keuzelijst

Met een Keuzelijst kunt u lijst van opties aanbieden, deze lijst kan voorgedefinieerd zijn of dynamisch (zie Formulier met dynamische opties).

Basis

 • Values: Hier voert u de lijst van beschikbare opties op. De kolom Label dient voor de weergave van de optie, en de kolom Value bevat de systeemwaarde. Indien u dit veld verder verwerkt, dan moet u de systeemwaarde gebruiken voor vergelijkingen.

  Note

  Het is niet mogelijk om een lege systeemwaarde op te voeren. Indien u een lege optie wil aanbieden in combinatie met een niet-lege standaardwaarde, dan dient u een hiervoor expliciet een optie op te voeren. Als systeemwaarde kunt u bijvoorbeeld - gebruiken. Als weergave kunt u bijvoorbeeld ------- of - geen keuze - gebruiken.

Herhalende Groepen

Bekende problemen

 1. De componenten binnen een herhalende groep mogen niet dezelfde eigenschapsnaam hebben als de componenten buiten de herhalende groep of als de componenten in andere formulierstappen.

  Als eigenschapsnamen gedupliceerd zijn, dan kan Open Formulieren de bijlagen niet correct aan de inzending koppelen.

  Om deze situatie te vermijden is er een tijdelijke oplossing ingevoerd die dubbele eigenschapsnamen blokkeert.

 2. Het automatisch invullen van straatnaam / stad in tekstvelden werkt niet binnen een herhalende groep (#2656).

 3. Het is niet mogelijk om backend-logica toe te passen op elementen binnen een herhalende groep (#2441).