Formulieren invullen voor de klant

Sommige authenticatieplugins laten toe om als medewerker een formulier in te vullen voor de klant, bijvoorbeeld als deze aan de balie staat of hulp nodig heeft.

Configuratie door beheerder

Pluginconfiguratie

De plugins dienen hiervoor correct geconfigureerd te zijn door een beheerder. De volgende plugins ondersteunen deze werkwijze:

Medewerkerrechten

Om een formulier in te kunnen vullen voor een klant dient de medewerker voldoende rechten te hebben. Deze rechten kunnen via de beheerinterface ingesteld worden.

Werkwijze

Navigeer naar de publieke formulierpagina, bijvoorbeeld via het formulierenoverzicht in de beheeromgeving.

Note

Het kan handig zijn om in uw eigen intranetomgeving een verzameling van links naar formulieren bij te houden waarvoor deze werkwijze vaak nodig is, of voor medewerkers die geen formulierbouwerrechten hebben.

Bij het starten van het formulier dient u een inlogoptie te kiezen om als medewerker in te loggen.

Vervolgens komt u op een tussenscherm met drie keuzes:

  • Doorgaan als burger: u dient het Burgerservicenummer van de klant op te geven. Vervolgens werkt voorinvullen en registratie van de formuliergegevens alsof de klant zelf ingelogd was (met DigiD bijvoorbeeld)

  • Doorgaan als bedrijf: u dient het Kamer van Koophandelnummer van de klant op te geven. Vervolgens werkt voorinvullen en registratie van de formuliergegevens alsof de klant zelf ingelogd was (met eHerkenning/eIDAS bijvoorbeeld)

  • Doorgaan als medewerker: u hoeft geen extra gegevens op te voeren. De inzending van het formulier wordt aan uw medewerkersgegevens gekoppeld. Dit kan handig zijn voor interne formulieren binnen uw organisatie.

../../_images/registrator_choices.png

Vervolgens vult u zoals normaal het formulier verder in.

Bij het registreren van de formuliergegevens wordt de klant als aanvrager/initiator geregistreerd en uw medewerkersgegevens worden als meta-informatie vastgelegd.