Exporteren en importeren

In Open Formulieren kunt formulieren in zijn geheel exporteren en importeren. Zo kunt u eenvoudig formulieren delen met anderen of overzetten van een test- naar productie-omgeving.

Formulieren exporteren

U kunt elk formulier eenvoudig exporteren door onderstaande stappen te volgen:

  1. Navigeer naar Formulieren > Formulieren.

  2. Klik op de titel van het gewenste formulier om het formulier te openen.

  3. Klik onderaan op de knop Exporteren

  4. Een ZIP-bestand, met de naam van het URL-deel van het formulier, wordt nu gedownload op uw computer.

U hoeft het ZIP-bestand niet uit te pakken.

Note

Technische achtergrond

Formulieren worden geëxporteerd als een ZIP-bestand waarin meerdere JSON-bestanden zitten. Elk JSON-bestand bevat de configuratie van het formulier zelf of een stap binnen het formulier. De JSON-structuur komt 1-op-1 overeen met de API-specificatie waardoor het export formaat tevens open en transparent is.

Formulieren importeren

Formulieren die zijn geëxporteerd met Open Formulieren kunnen ook weer geïmporteerd worden.

  1. Navigeer naar Formulieren > Formulieren.

  2. Klik rechtsboven op de knop Formulier importeren.

  3. Klik op Bestand kiezen en selecteer het gewenste ZIP-bestand.

  4. Klik op Importeren

Als het goed is, is het formulier inclusief alle stappen geïmporteerd. Het geïmporteerde formulier is standaard niet actief en dus niet direct voor de buitenwereld toegankelijk.

Bijzonderheden

Als een formulier wordt geïmporteerd en het bevat een stap waarvan het URL-deel overeenkomt met een bestaande stap, dan controleert het import proces of de te importeren stap exact hetzelfde is als de bestaande stap. Als dat zo is, dan wordt de bestaande stap gebruikt voor het geïmporteerde formulier. Er wordt dan geen nieuwe stap aangemaakt.

Als de stap niet exact hetzelfde is, dan wordt er een nieuwe stap aangemaakt en wordt het URL-deel van de stap gewijzigd. Bijvoorbeeld van persoonsgegevens naar persoonsgegevens-2. U krijgt hier altijd een melding van.

Als het URL-deel van een te importeren formulier zelf al bestaat, dan kan het formulier niet worden geïmporteerd. U kunt dan het URL-deel van het conflicterende formulier zelf aanpassen en het nogmaals proberen.

Export en import van logica regels die gebruik maken van het experimentele bevragen van registraties is niet geïmplementeerd. De logica-regels zullen wel geëxporteerd en geïmporteerd worden, maar de servicebevragingconfiguraties niet. Gaat u bij deze regels dus altijd na of de gebruikte configuraties nog wel daadwerkelijk bestaan!