Inzendingen

Elk formulier dat wordt gestart, start tevens een inzending. In de inzending wordt alle informatie opgeslagen van het formulier voor zover dat tot op dat moment is ingevuld. Velden op een formulier worden per stap opgeslagen.

Zodra een gebruiker een inzending voltooit kan de inzending (inhoudelijk) niet meer aangepast worden.

Raadplegen

U kunt inzendingen eenvoudig raadplegen:

  1. Navigeer naar Inzendingen > Inzendingen

  2. Standaard ziet u alleen voltooide inzendingen. Indien u ook niet afgeronde formulieren en actieve sessies wilt zien kunt u het filter aanpassen.

  3. U kunt op een inzending klikken om de details te bekijken.

Om te zien wat er met een formulier is gebeurd, kunt u het logboek raadplegen onderaan de pagina van de betreffende inzending.

../_images/submissions.png

Registratiesysteem

Elke inzending kan worden doorgezet naar een achterliggend registratiesysteem. Er zijn verschillende plugins beschikbaar om inzendingen door te zetten naar specifieke registratiesystemen.

Als er geen registratiesysteem is gekozen, dan zijn inzendingen alleen te raadplegen via de Open Formulieren API en beheerinterface. Als een inzending is doorgezet naar een registratiesysteem blijft de inzending ook in Open Formulieren beschikbaar tot het moment van schoning.

Opschonen

Inzendingen worden regelmatig geschoond. Er zijn een aantal instellingen die de manier en periode van opschoning beïnvloeden. Zo kunnen inzendingen na enige tijd volledig verwijderd worden of kan alleen gevoelige informatie uit een inzending verwijderd worden.

../_images/cleanup_data.png

Warning

Verwijderde inzendingen zijn ook echt verwijderd. Deze kunnen niet worden teruggehaald omwille van privacy en archiveringswetgeving.